1. Vorstand Martin Neumaier
2. Vorstand Helmut Willmerdinger

1. Kassier Carmen Neumaier
2. Kassier Bernadette Eckart

1. Schriftführerin Corina Holmer
2. Schriftführerin Martina Neumaier

Fahrersprecher Rudolf Holmer
Werstattwart Martin Kagerer